Γενετική των Ιών - Viral Genetics

Καλώς ήρθατε στην σελίδα του μαθήματος της Γενετικής των Ιών του Εργαστηρίου Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο συχνά για να είστε ενήμεροι για υλικό και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗΘΕΩΡΙΑ

Θεωρία 1: Εισαγωγή στο μάθημα, Ιοί, Κορωνοϊός
Ιολογία, Γενετική των Ιών, Λοιμώξεις & Επιδημίες:
Γενετική Ιών Θεωρία #1

Θεωρία 2: Χαρακτηριστικά, Δομή, Γενετική Ιών & Αντιγραφή τους
Γενετική Ιών Θεωρία #2
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για τις Θεωρίες 1 & 2

Θεωρία 3: Μετάδοση των Ιών & Ιογενής νόσος
Γενετική Ιών Θεωρία #3
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Θεωρία 3

Θεωρία 4: Ιογενείς Λοιμώξεις & Επιδημιολογία
Γενετική Ιών Θεωρία #4
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Θεωρία 4

Θεωρία 5: Αρχές Ιικής Διάγνωσης
Γενετική Ιών Θεωρία #5
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Θεωρία 5

Θεωρία 6: Πρόληψη & Θεραπεία Ιικών Λοιμώξεων, μέρος 1°
Γενετική Ιών Θεωρία #6
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Θεωρία 6

Θεωρία 7: Πρόληψη & Θεραπεία Ιικών Λοιμώξεων - Μέρος 2°
Γενετική Ιών Θεωρία #7
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Θεωρία 7

Θεωρία 8: Συγκεκριμένοι Ιοί DNA
Γενετική Ιών Θεωρία #8
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Θεωρία 8

Θεωρία 9: Συγκεκριμένοι Ιοί RNA
Γενετική Ιών Θεωρία #9
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Θεωρία 9

Θεωρία 10: Ιογενείς νόσοι & Κλινικά σενάρια
Γενετική Ιών Θεωρία #10
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Θεωρία 10Ασκήσεις Εργαστηρίων

Εργαστήριο 1
Εισαγωγή στη Γενετική των Ιών:Βάσεις δεδομένων για τα ιικά γονιδιώματα

Γενετική Ιών Εργαστήριο #1

Εργαστήριο 2
Πολλαπλή στοίχιση και ανάλυση ιικών γονιδιωμάτων

Γενετική Ιών Εργαστήριο #2

Εργαστήριο 3
Φυλογενετικά δέντρα των ιών

Γενετική Ιών Εργαστήριο #3

Εργαστήριο 4
Bάσεις δεδομένων για εύρεση πληροφορίας αντιικής θεραπείας

Γενετική Ιών Εργαστήριο #4

Εργαστήριο 5
Χρήση του BLAST για αναλύσεις ιικών γονιδιωμάτων

Γενετική Ιών Εργαστήριο #5
Επικοινωνία:
Καθ. Ηλίας Ηλιόπουλος | click here to visit website
Επικ. Καθ. Δημήτρης Βλαχάκης | click here to visit website