Γενετική Ανάλυση Δεδομένων

Καλώς ήρθατε στην σελίδα του μαθήματος της Γενετικής Ανάλυσης Δεδομένων του Εργαστηρίου Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο συχνά για να είστε ενήμεροι για υλικό και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣτα πλαίσια των εργαστηρίων του μαθήματος της Γενετικής Ανάλυσης Δεδομένων θα γίνει χρήση του εργαλέιου UGENE.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εργαστήριο 1: Ανάλυση PCR Δεδομένων
Πρωτόκολλο Άσκησης 1
το γονίδιο NM_011545 βρίσκεται και στον φάκελο dropbox στο κάτω μέρος της σελίδας
Διαδικτυακό Υλικό Υποστήριξης για την Άσκηση 1
Ανάλυση PCR Δεδομένων Ι
Ανάλυση PCR Δεδομένων ΙΙ

Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το εργαστήριο 1


Εργαστήριο 2: Πολλαπλή Στοίχιση Ακολουθιών
Πρωτόκολλο Άσκησης 2
τα αρχεία PPARD.fasta & Tcf21.fasta βρίσκονται στον φάκελο dropbox στο κάτω μέρος της σελίδας
Διαδικτυακό Υλικό Υποστήριξης για την Άσκηση 2
Πολλαπλή Στοίχιση Ακολουθιών Ι
Πολλαπλή Στοίχιση Ακολουθιών ΙΙ
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το εργαστήριο 2


Εργαστήριο 3: Πακετάρισμα Πολλαπλής Στοίχησης
Πρωτόκολλο Άσκησης 3
Διαδικτυακό Υλικό Υποστήριξης για την Άσκηση 3
Πακετάρισμα Πολλαπλής Στοίχησης
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το εργαστήριο 3


Εργαστήριο 4: Μεταγονιδιωματική NGS Ανάλυση
Πρωτόκολλο Άσκησης 4
τα αρχεία για Lab 4 βρίσκονται στον φάκελο dropbox στο κάτω μέρος της σελίδας
Διαδικτυακό Υλικό Υποστήριξης για την Άσκηση 4
Μεταγονιδιωματική NGS Ανάλυση
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το εργαστήριο 4


Εργαστήριο 5: Εναπόθεση δεδομένων & Μεταγονιδιωματικές ΒΔ
Πρωτόκολλο Άσκησης 5
τα αρχεία για Lab 5 βρίσκονται στον φάκελο dropbox στο κάτω μέρος της σελίδας
Διαδικτυακό Υλικό Υποστήριξης για την Άσκηση 5
Εναπόθεση δεδομένων & Μεταγονιδιωματικές ΒΔ Ι
Εναπόθεση δεδομένων & Μεταγονιδιωματικές ΒΔ ΙΙ
Εναπόθεση δεδομένων & Μεταγονιδιωματικές ΒΔ ΙΙΙ
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το εργαστήριο 5


Εργαστήριο 6: Στατιστική ανάλυση αλληλουχιών
Πρωτόκολλο Άσκησης 6
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το εργαστήριο 6


Εργαστήριο 7: Εξελικτικές αποστάσεις και φυλογενετικά δέντρα
Πρωτόκολλο Άσκησης 7
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το εργαστήριο 7


ΑΡΧΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Σύνδεσμος σε φάκελο στο dropbox

Επικοινωνία:
Καθ. Ηλίας Ηλιόπουλος | click here to visit website
Επικ. Καθ. Δημήτρης Βλαχάκης | click here to visit website
Επικ. Καθ. Τριάς Θηρέου | click here to visit website