Εξέλιξη

Καλώς ήρθατε στην σελίδα του μαθήματος της Εξέλιξης του Εργαστηρίου Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο συχνά για να είστε ενήμεροι για υλικό και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗΘΕΩΡΙΑ
Σύνδεσμος για διαφάνειες θεωρίας Εξέλιξης

Εμπέδωση της Θεωρίας Εξέλιξης

Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για τα κεφάλαια 1-3 της Θεωρίας Εξέλιξης
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο 7 της Θεωρίας Εξέλιξης
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Μοριακή Εξέλιξη
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για την Πρωτεϊνική Εξέλιξη


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Εργαστήριο 1: Εξέλιξη σε δράση: Ιστογράμματα και Στατιστική
Εργαστήριο 2: Οι Σαύρες σε ένα Εξελικτικό Δέντρο
Εργαστήριο 3: Συνεξέλιξη των Ειδών
Εργαστήριο 4: Προσομοίωση Κλωνοποίησης DNA σε Πλασμιδιακό Φορέα
Εργαστήριο 5: Εξέλιξη και ανθρώπινος πολιτισμός: Η ρύθμιση του γονιδίου της λακτάσης
Εργαστήριο 6: Προσομοίωση Εξέλιξης Ακολουθιώv Βάσεων DNA
Εργαστήριο 7: Πολλαπλή ευθυγράμμιση Ακολουθιώv και κατασκευή Φυλογενετικών δέντρων
Εργαστήριο 8: Μοριακά Ρολόγια
Εργαστήριο 9: Σύγκριση των χρωμοσωμάτων πρωτευόντων. Φυλογένεια πρωτευόντων
Εργαστήριο 10: Μοριακές Ακολουθίες και Εξέλιξη Πρωτευόντων
Εργαστήριο 11: Εντοπισμός εκκινητών (primers) για χρήση στην μέθοδο του PCR

ΑΡΧΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Σύνδεσμος σε φάκελο στο dropbox


VIDEOS
Σύνδεσμος σε φάκελο στο dropbox

Επικοινωνία:
Καθ. Ηλίας Ηλιόπουλος | click here to visit website
Επικ. Καθ. Δημήτρης Βλαχάκης | click here to visit website