Βιοχημεία

Καλώς ήρθατε στην σελίδα του μαθήματος της Βιοχημείας του Εργαστηρίου Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο συχνά για να είστε ενήμεροι για υλικό και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.

Σύνδεσμος για να κατεβάσετε το Slack
Σύνδεσμος του μαθήματος Βιοχημείας στο Slack


Τηλεκπαίδευση εργαστηρίου Γενετικής - 'Ερευνα


ΘΕΩΡΙΑ
Σύνδεσμος για διαφάνειες θεωρίας Βιοχημείας


Εμπέδωση της Θεωρίας Βιοχημείας
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για τα κεφάλαια 1-2 της Θεωρίας Βιοχημείας
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιo 3 της Θεωρίας Βιοχημείας
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο 6 της Θεωρίας Βιοχημείας
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο 7 της Θεωρίας Βιοχημείας
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο 9 της Θεωρίας Βιοχημείας
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο 10 της Θεωρίας Βιοχημείας
Ερωτήσεις εμπέδωσης πολλαπλής επιλογής για το κεφάλαιο 11 της Θεωρίας Βιοχημείας


Εισαγωγή στη Βιοχημεία
ΑΡΧΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Σύνδεσμος σε φάκελο στο dropbox


ΒΙΝΤΕΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Σύνδεσμος σε φάκελο στο dropbox


Επικοινωνία:
Καθ. Ηλίας Ηλιόπουλος | click here to visit website