1

Καινοτομία

Ανάλυση μικροβιώματος και συμβουλευτική σε γεωργούς και αγροτικούς συνεταιρισμούς

2

Ασφάλεια

Παροχή πιστοποιήσεων καλής γεωργικής πρακτικής

3

Εξωστρέφεια

Δημιουργία πλατφόρμας ελεύθερης πρόσβασης των παραγόμενων αναλύσεων και δεδομένων

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ Αgrosafe

Μία καινοτόμα εταιρεία στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας.

Η AgroSafe είναι μια καινοτόμα εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας που έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει την απόδοση των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και προστασίας των καλλιεργειών. Στα πλαίσια της ποιότητας και ασφάλειας στον αγροδιατροφικό τομέα και τη δημόσια υγεία, η AgroSafe προσφέρει την αποτύπωση του μικροβιώματος, της δυναμικής αυτής έμβιας ύλης του εδάφους, για τον έλεγχο και την προστασία της καλλιέργειας και του αγρού. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την ανάλυση της σύστασης του εδάφους σε ωφέλιμους αλλά και παθογόνους μικροοργανισμούς, η εταιρεία μας έχει σαν πρωταρχικό στόχο την πρόληψη της υγείας του αγρού και κατ’ επέκταση του ανθρώπου. Προσφέρουμε τον ακριβέστερο έλεγχο της ποιότητας του εδάφους και της ποιότητας παραγωγής, ενισχύοντας τις σύγχρονες μεθόδους της Γεωργίας Ακριβείας και την καταγραφή των αβιοτικών παραγόντων του εδάφους με την ομική ανάλυση του μικροβιώματος και υπολογιστικές τεχνικές μηχανικής μάθησης, για την έγκαιρη ανίχνευση παθογόνων, τον έλεγχο της διασποράς, και την πρόβλεψη της βιωσιμότητας της καλλιέργειας.

Το όραμα μας είναι η εδραίωση της στρατηγικής μας στον Αγροδιατροφικό τομέα με στόχο την προστασία του αγρού και των καλλιεργειών μέσω του ελέγχου και της αποτύπωσης του μικροβιώματος.

Υπηρεσιες

Τι προσφέρει η AgroSafe

Ανάλυση μικροβιώματος

Η υπηρεσία απευθύνεται σε αυτόνομους καλλιεργητές και γεωργικούς συνεταιρισμούς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έναν έλεγχο του μικροβιώματος στην καλλιέργειά τους. Μέσω δειγματοληψίας του μικροβιώματος στο έδαφος της καλλιέργειας σε σειρά χρόνου, δομείται ένα σύστημα ελέγχου βιωσιμότητας και απόδοσης της καλλιέργειας. Το σύστημα θα υποστηρίζει την παρακολούθηση καλλιέργειας για την ανίχνευση παθογόνων που μπορούν να βλάψουν είτε τη βιωσιμότητά της, είτε την ποιότητα και την απόδοση του παραγόμενου προϊόντος. Με το σύστημα αυτό δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με τον καλλιεργητή ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη των βέλτιστων αποφάσεων σε σχέση με την γεωργική πρακτική που θα εφαρμόσει.

Πιστοποίηση καλής γεωργικής πρακτικής

Η συγκεκριμένη παροχή αποτελεί μία νέα, καινοτόμα υπηρεσία η οποία δεν υφίσταται μέχρι σήμερα στον ελλαδικό χώρο. Οι παρούσες πιστοποιήσεις αφορούν στην καταλληλότητα των καλλιεργειών των οποίων τα προϊόντα προωθούνται για εμπορική χρήση στον τομέα των τροφίμων. Η AgroSafe θα αναλαμβάνει την ανάλυση του μικροβιώματος του εδάφους και των παραγόμενων μεταβολιτών σαν ένα καινοτόμο βιοδείκτη για την πιστοποίηση της καταλληλότητας του εδάφους και των αγροδιατροφικών προϊόντων, βελτιστοποιώντας τον έλεγχο ποιότητας καθώς και της προόδου της καλλιέργειας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και με άλλες καλλιέργειες.

Συνεργασίες με εταιρείες γεωργίας ακριβείας

Οι εταιρείες Γεωργίας Ακριβείας έχουν ως στόχο την παροχή λύσεων για τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε καλλιέργειας, με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση άλλες παραγωγής, τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας, την προστασία της υγείας των καλλιεργητών και των καταναλωτών αλλά και την γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι επενδύσεις έχουν επικεντρωθεί στην μελέτη, μέσω σύγχρονων μεθόδων τεχνολογίας, των αβιοτικών παραγόντων που άπτονται στα πλαίσια της καλλιέργειας (θρεπτικά συστατικά, άρδευση, μόλυνση κτλ.). Έτσι η AgroSafe θα λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης των παραπάνω εταιρειών, όπου θα παρέχει σε αυτές υπηρεσίες που θα αφορούν την ανάλυση και μελέτη του μικροβιώματος του εδάφους, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα προόδου και βιωσιμότητας άλλες στην πάροδο του χρόνου.

Επιστημονικότητα

Στα πλαίσια της επιστημονικότητας της AgroSafe, τα δεδομένα που θα συσσωρεύονται από τις ομικές αναλύσεις της AgroSafe θα είναι πλήρως διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα μέσω μίας διαδικτυακής πύλης που θα αναπτυχθεί από την ομάδα μας, την microbiobank.gr. Μέσω αυτής θα παρέχεται γνώση στους Έλληνες επιστήμονες σχετική με την ενδημικότητα των μικροοργανισμών και των ομικών χαρακτηριστικών τους, προωθώντας την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των επιστημόνων παγκοσμίως και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της ίδιας της χώρας.

Υπηρεσιες

Οργανώστε το πλάνο σας

01

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για να
οργανώσουμε μία συνάντηση, είτε διαδικτυακά είτε από κοντά.

02

Ενημέρωση

Η ομάδα μας θα σας ενημερώσει για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε προσαρμοσμένες κατάλληλα στις
ανάγκες σας.

03

Ασφάλεια

Θα αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξυπηρέτηση σας και την ολοκλήρωση του πλάνου σας.

Πακετα

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας με το καλύτερο πακέτο που σας εξυπηρετεί

basic AgroSafe Basic
  • Ανάλυση μικροβιώματος εδάφους
  • Έλεγχος βιωσιμότητας και αποδοτικότητας καλλιέργειας
Επιλεξτε
silver AgroSafe Silver
  • Ανάλυση μικροβιώματος εδάφους
  • Έλεγχος βιωσιμότητας και αποδοτικότητας καλλιέργειας
  • Παροχή πιστοποίησης καλής γεωργικής πρακτικής
Επιλεξτε
gold AgroSafe Gold
  • Ανάλυση μικροβιώματος εδάφους
  • Έλεγχος βιωσιμότητας και αποδοτικότητας καλλιέργειας
  • Παροχή πιστοποίησης καλής γεωργικής πρακτικής
  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης AgroSafe
Επιλεξτε
ΟΜΑΔΑ

Πλήρως Εξειδικευμένη Ομάδα

Ιώ
Διάκου

Βιοτεχνολογος

Σχεδιασμός αντιικών φαρμάκων.
Εξειδίκευση σε μοριακή μοντελοποίηση & σχεδιασμό αναστολέων.

.......

Θανάσης
Μήτσης

Βιολογος

Μελέτη & ανάλυση πλήρων γονιδιωμάτων.
Εξειδίκευση σε εργαστηριακές μοριακές τεχνικές & υπολογιστικές αναλύσεις.
........

Ελένη
Παπακωνσταντίνου

Φυσικος

Σχεδιασμός αντικαρκινικών φαρμάκων.
Εξειδίκευση σε δομική βιολογία, βιοπληροφορική, υπολογιστική ανάλυση μεγάλων δεδομένων.
.......

Κατερίνα
Πιερούλη

Βιολογος

Αναπαραγωγική βιολογία.
Μελέτη μη κωδικών RNA.
Εξειδίκευση σε εργαστηριακές αναλύσεις και τεχνικές.

.......

Στείλτε μας το μήνυμα σας!